Magazin: Tehnike i forme

Biblioteka na radnom stolu

Napravite sopstvenu web stranicu sa korisnim linkovima - biće vam dostupna i u redakciji i na drugom kraju svijeta.

Save as... Na više načina

Zašto čuvati web stranicu sa svim slikama ako će vam trebati samo tekst? Kako da svi dijelovi stranice budu sačuvani u istom dokumentu?

Organizacija obaveza i kontakata u MS Outlook-u

Ovaj alat koji vaše obaveze i kontakte čuva na jednom mjestu, dobro organizovane i pretražive, sastoji se od moćnog e-mail klijenta, kalendara, liste zadataka, adresara i memo poruka.

Pages