Magazin: Tehnike i forme

Vaša publika ima samo jednu priliku da čuje i razumije ono što pišete/govorite, zato to napišite/recite jednostavno, jasno i logično. Dok sluša radio vaš slušatelj pravi večeru, hrani mačku, vozi auto, ili nešto slično. Trebate zgrabiti slušateljevu pažnju.

Iako ga starija generacija novinara često odbacuje kao "umjetničarenje", narativno je novinarstvo na Zapadu etablirana žurnalistička forma koja ima veoma precizna pravila i principe, okupljene, u ovom tekstu, u "filmskom" pristupu novinskoj građi.
Konkretni saveti iskusnih američkih reportera o pisanju u vremenskom tesnacu. Od obezmeđivanja funkcionalne telefonske linije sa terena, pa sve do stanja svesti u koje reporter sebe mora dovesti da bi pisao opušteno uprkos ludnici pred krajnji rok.
Kolumne i lično mišljenje /PR pisanje / Šta pisac treba prvo da utvrdi...
i neke razlike između percepcije radijskog priloga i štampanog teksta. Materijal sa BBC Škole novinarstva Mediacentra Sarajevo

Pages