O Mediacentru - Projekti

2014

Mediacentar Sarajevo i Sarajevski otvoreni centar (SOC) najavljuju rad na zajedničkom projektu zalaganja i rada na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

2014

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH od juna 2014. godine implementira četverogodišnji projekat „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“.

2014

PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je četverogodišnji USAID-ov projekat izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih skupina u BiH.

2014

Mediacentar Sarajevo u partnerstvu sa Albanskim medijskim institutom i makedonskom Školom za novinarstvo i odnose s javnošću provodi istraživanje koje će pružiti uvid u komunikacijske prakse tokom građanskih protesta i inicijativa u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.

2014

U periodu decembar 2014. – avgust 2015., Transitions i Mediacentar Sarajevo će kroz 7 pojedinačnih stipendija podržati novinare/ke u produkciji istraživačkih priča o djelovanju institucija u periodu tokom i nakon poplava 2014.

Pages