Magazin: Mreže i web

Lista od 10 aplikacija koju je za lakše praćenje i prikupljanje vijesti sastavio portal Journalism.co.uk.

Boris Benko, grafički dizajner s 15-godišnjim iskustvom u dizajnu infografika i vizualizacija podataka.

Pregled dešavanja na šarolikom medijskom prostoru SAD-a na prelazu godina.

Trener iz KDMC centra Univerziteta u Berkeleyu govori o važnosti lokalnog fokusa web novinara.

Ekspert za podatke u Knight Digital Media Centru o mogućnostima data novinarstva.

Pages