Magazin: Novinarstvo

Žrtvu treba razumjeti, ne sažaljevati. Ako bi priča mogla ugroziti žrtvu, obaveza novinara je da takvu priču ne objavi. Ponekad od postupaka novinara doslovno ovisi život te osobe.
Prepoznajući da postoje četiri ključna dijela novinarskih priča, autor otkriva da novinari obično koriste samo jedan od njih, iako su preostala tri možda još važnija.

Autor teksta, doktor znanosti i voditelj Medijskog istraživačkog centra Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, analizira izvještavanje novih medija o dešavanjima u Širokom Brijegu.

Autor daje nekoliko praktičnih savjeta za stvaranje snažnije korisničke zajednice i odbijanje zlobnika i rasista sa komentara na novinarskim web stranicama.
Koliko će vam kvalitetnih informacija dati zavisi od toga koliko poverenja imaju u vas.

Pages