Magazin: Novinarstvo

U petom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: novinarstvo koje se bori protiv predrasuda i neguje različitost.
Kad smete da napišete da je Pera ubio Miku? Za to morate znati četiri bitne tačke u krivičnom postupku.
U četvrtom delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: razlike tradicionalnog novinarstva i odgovornog izveštavanja o sukobu – na primerima.
Autor predlaže dio mogućih tema u okviru fenomena trgovine ljudima, čak i ako ne postoji povod za priču o konkretnom slučaju.
U trećem delu priručnika 'Odgovorno izveštavanje o sukobima' Dart Centra: šta je a šta nije dobro i pouzdano novinarstvo.

Pages