Magazin: Novinarstvo

Video novinarstvo (2)

U drugom dijelu teksta o video novinarstvu, autor donosi pregled osnovnih pravila koje bi trebao imati na umu svako ko se nađe u situaciji da zvukom i videom izvještava o nekom događaju.

O čemu, kome i kako je to Dada pisala razotkrivajući pozadinu ratnog pozorja 90-ih, koje je zvanično prikazivano kao autentično patriotsko buđenje nacionalnog bića i odbrana kućnog praga?
Video novinarstvo (1)

Svako ko u džepu ima mobilni telefon novije generacije, ima i mogućnost da slikom i tonom izvještava o događaju u trenutku njegovog dešavanja. Ipak, i video novinarstvo slijedi neka pravila.

Šta je gonzo novinarstvo? Pisanje na meskalinu? Fikcija u novinarstvu? Kritika malograđanštine? Ili sam Hunter S. Thompson, tvorac gonzo novinarstva?
Dr. Alma Džubur Kulenović, psihijatrica na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu daje savjete novinarima o etički korektnom izvještavanju o osobama sa psihičkim teškoćama.

Pages