Magazin: Tehnike i forme

Nekoliko jednostavnih trikova mogu značajno da povećaju povratak posetilaca na sajt i vreme koje provode na njemu, a svi se tiču prezentacije sadržaja.
Zadatak novinara je da nađe vidljive tragove ove često nevidljive sile. Ali kako to postići?
Da li je odgovornost novinara i da otkrivaju rešenja društvenih problema i izveštavaju o njima? Debata oko ovog novog pristupa novinarstvu otvara etička pitanja.
Internet postaje preglomazan i pretrpan. Da li će u sljedećoj fazi razvoja weba, nakon algoritama i agregatora vijesti, urednici opet preuzeti vodeću ulogu?
Zašto je nedavno prikazivanje dva dokumentarna filma o ratu u BiH na švedskoj državnoj televiziji otvorilo žustru polemiku u tamošnim medijima i na internetskim portalima? Piše Sanjin Pejković.

Pages