Magazin: Tehnike i forme

Kako da se probijete kroz kakofoniju na Twitteru i brže i efikasnije nađete važne informacije.

Kako je bilo na prvom Sarajevskom filmskom festivalu

Prisjećamo se plakata i programa prvog Sarajevskog filmskog festivala (23. oktobar - 3. novembar 1993.).

Godišnjica početka rata u BiH kao povod za pitanje- ima li nacionalizma u posljeratnoj bh. kinematografiji? Analiza Vuka Bačanovića.

Kako da se novinar ponaša na društvenim mrežama? Vremena su se promenila i novinarska etika nije više nedvosmislena.

«Zamolio sam kolegu da zatraži od djece u Sarajevu da napišu svoje želje Djeda mrazu. Želio sam napraviti božićni ratni program». Sjećanja finskog radio novinara na opsadu Sarajeva.

Pages