Transparentnost finansiranja medija

Transparentnost finansiranja medija

Transparentnost finansiranja medija

Projekat “Transparentnost finansiranja medija: razvoj kriterija za finansiranje medija i oglašavanje javnog sektora” je organiziran u partnerstvu s Centrom za razvoj medija i analize i u saradnji s The Dutch Journalism Fondom i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 
Fokusiran je na razvoj učinkovitih mehanizama za jačanje transparentnosti i uspostavu legitimnih kriterija u oblasti finansiranja medija kako bi se smanjila mogućnost za instrumentalizaciju javnih sredstava i time uklonili finansijski i politički pritisci na medije. Cilj projekta je kroz analitičke izvještaje, istraživačke priče, edukativne članke i promotivne kampanje prikupiti i prenijeti relevantne podatke o finasiranju medija, te kroz konsultativne sastanke uključiti u dijalog predstavnike državnih institucija, medija, nevladinih organizacija, kao i medijske i ekonomske eksperte i analitičare. Plan projekta je da podrži i doprinese implementaciji Stretegije za borbu protiv korupcije u BiH 2015-2019 i Akcijskog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. 
 
Projekat finansira vlada Kraljevine Nizozemske kroz Matra program.
 
 
 
 
Kako se vlast reklamira: Općine troše stotine hiljada maraka na medije

Osam općina obuhvaćenih Žurnalovim istraživanjem nemaju jasno definisane kriterije za izbor medija u kojima će se oglašavati.

Online portali u BiH: Vjerodostojnost na kušnji

Netransparentnost vlasništva i uredništva online portala prepreka je profesionalizmu, dok portali „niču kao gljive poslije kiše“.

(Ne)transparentan rad: Od 74 javna medija samo dva su podnijeli svoje finansijske izvještaje

Od 2011-2016. godine samo dva javna medija su dostavili sve svoje izvještaje RAK-u.

Republika Srpska: Milioni podijeljeni javnim i privatnim medijima, bez kriterija i efekta

Iz Gradske uprave Banjaluka nismo dobili odgovore na pitanja na koji način su dodijeljeni ugovori za finansiranje pojedinih medija, da li je raspisan javni poziv ili su ugovori dodjeljivani direktnim sporazumima i da li su ugovori objavljeni u službenim glasnicima.

Između kontrole i nestanka

Ukoliko neki medij propituje rad političara direktno je napao i „ruku koja ga hrani“ zbog sprege političkih uticaja kroz oglašavanje.

Obrasci finansiranja medija iz javnih budžeta: politički pritisci i finansijska nestabilnost

Na medije u Bosni i Hercegovini izdvajaju se milioni maraka iz javnih budžeta, ali po upitnim kriterijima.

Budžet RTV Zenica u rukama vlasti

Kako se finansiraju lokalni javni mediji i koliko zavise od lokalnih vlasti najbolje pokazuje slučaj zeničke radiotelevizije.

Centralna banka BiH: Plaćaju medije iz državne kase, a reviziju im rade privatnici

Da li su ugovori sa 11 medija sklopljeni na transparentan način?

Milion maraka podijeljeno medijima odanim vlastima

Čović pomogao Katoličkom tjedniku, Izetbegović Stavu, Zvizdić Bosni i Nezavisnim.

Joan Barata: Jedinstveno i otvoreno medijsko tržište garant je pluralizma i transparentnosti

Intervju sa stručnjakom za slobodu izražavanja i medijsko zakonodavstvo.

Naklonost medija plaćena iz javnih budžeta

Dodijeljivanje sredstava iz tekućih rezervi medijima naklonjenim određenoj političkoj partiji na vlasti, način je njihove nagrade.

Novinari bez plata i zdravstvenog osiguranja

Mnogi javni mediji duguju plate i doprinose radnicima koji su prisiljeni na prijetnje i štrajkove, od javnog servisa do lokalnih medija.

Politička tijela u ulozi medijskih eksperata

Sredstva za medije mogu dodijeliti različite institucije i komisije na svim nivoima vlasti u BiH ali nisu jasni kriteriji po kojima se to radi.

Da li mediji polažu račune za javni novac koji troše?

Javni mediji bi trebali objavljivati informacije o svom finansijskom poslovanju, ali oni to u praksi ne čine.

Kriteriji finansiranja medija: slabo regulirani, neadekvatni ili nepostojeći

Potrebno je mijenjati modele finansiranja medija iz javnih budžeta.

Može li se obuzdati utjecaj na medije novcem građana?

"Izdvajanje za medije", "za kulturu", "za informisanje", "pomoć medijima".

RTV Jablanica: Uz LED display do dodatnog izvora finansiranja

Uz pomoć javnih budžeta RTV Jablanica zapošljava osobe sa invaliditetom.

Politički emiteri i plaćanje RTV takse

Koje političke stranke imaju najveći utjecaj na javne emitere u BiH? Koliki su prihodi javnih emitera u izbornim i neizbornim godinama?

Transparentnost finansiranja medija i borba protiv korupcije: Ko je nadležan?

Nadležnosti u osiguranju transparentnog finansiranja medija nisu precizirane.

RADNO Fond za zaštitu okoliša FBiH: Medijima novac bez jasnih kriterija

Za promociju zaštite okoliša medijima stotine hiljada maraka.

HNŽ: Javni novac u privatnim medijima

Kriteriji dodjele financijske potpore medijima nisu jasni niti je transparentan utrošak tih sredstava.

Gdje se oglašavaju institucije i javne kompanije?

Sveobuhvatni podaci o troškovima za oglašavanje institucija ne postoje.

Transparentnost poslovanja javnih lokalnih medija

Javni lokalni mediji nisu proaktivni u objavljivanju dokumenata o svom poslovanju.

Srbija, Hrvatska, Crna Gora: Medijska tržišta neodrživa bez državnih i donatorskih sredstava

Iako različita, medijska tržišta u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori nisu samoodrživa.

Vlade evropskih zemalja finansiraju inovacije u medijima, a ne poslušnost

Analiza medijskih politika devet evropskih zemalja o uključenosti vlada u medije.

Okrugli sto o finansiranju medija iz javnih budžeta i održivosti medija u BiH.
Potrebno je usvajanje pravilnika ili smjernica kojim bi se javni organi vodili pri dodjeli sredstava medijima

Pravilnici bi regulisali transparentnost iznosa, postupaka i kriterija dodjele.

Finansiranje medija iz javnih budžeta – nepopularna medijska tema

Ne treba se zamjeriti kolegama niti „gristi ruku koja te hrani“.

Evropska tradicija i prakse financijske pomoći medijima iz javnih sredstava

Uloga države u finansiranju medija nije zanemariva ni u evropskim zemljama.

Urednička neovisnost ugrožena širom Evrope

Država ne bi smjela koristiti javno oglašavanje kao alat pritiska na medije.

Lokalne vlasti i pored postojanja javnih medija finansiraju privatne

Kreiranje kriterija za dodjelu sredstava medijima ne smatra se važnim.

Općina ne želi otkriti na koje je privatne medije potrošila 125.000 KM

Skrivanje detalja o izdvajanju za medije je netransparetno trošenje javnog novca.

RTV Visoko: „Vrijeme zaštićenosti“ je iza nas

Visočko opštinsko vijeće prenijelo je RTV emitovanje na Centar za kulturu i informisanje, a ranije javno preduzeće otjeralo u stečaj.

Državno oglašavanje u Srbiji: Zona uticaja na medije i pritiska na medijske slobode

Finansijska intervencija države u medijima je neophodna, ali transparentno.

Novac iz budžeta: Netransparentni i mediji i institucije

Priče novinara koji su istraživali finansiranje medija i javne nabavke.