Magazin: Medijska politika regulativa

Da li smo na pragu usvajanja Zakona o zabrani pristupa informacijama u BiH?

„Kod svakog tipa slobode postoji granica nakon koje možete ugroziti nekoga. Na internetu je lako preći tu granicu."

Novinarstvo više ne obavlja svoju demokratsku funkciju informiranja građana o relevantnim temama, i na toj se konstataciji ne treba dulje zadržavati. ZA H-Alter piše Toni Gabrić.

ZA i PROTIV kanala na hrvatskom jeziku

Profesorica Hanka Vajzović komentira inicijativu za uspostavu „hrvatskog kanala“.

Kada se već prihvatila nacionalna logika na svim javnim nivoima, zašto bi javni medijski sistem bio iznimka?

Pages