Magazin: Medijska politika regulativa

Kako reartikulirati poziciju medija kao 'psa čuvara' demokratije?

U četiri zemlje bivše Jugoslavije stanje u medijima pogoršalo se u odnosu na 2004. U Srbiji nakon perioda stagnacije - pad u razvoju doveo do stadijuma sličnog onome iz 2001. godine.

Novinar Sky Newsa prisjeća se izvještavanja iz rata u BiH.

Bosanskohercegovačka „ACTA(EU)alnost“ isuviše nisko kotira da bi je bilo ko uzimao ozbiljno. Najmanje mi sami.

Kako Savet za štampu može da ima posebno važnu ulogu kada je poljuljan autoritet sudstva, kao što je to slučaj u Srbiji?

Pages