Magazin: Medijska politika regulativa

Deca danas nisu više pasivni konzumenti televizije, oni je koriste. Kako TV pomaže u porodičnim odnosima, kako u političkim, a kako može da nas ugrozi? Intervju sa profesorkom Dafnom Lemiš, stručnjakom za temu deca i mediji.
Mediacentar Sarajevo je objavio zbirku istraživačkih tekstova čiji fokus su nacionalne ideologije u medijima Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Iako političari nisu umjeli animirati mlade u virtualnoj agori na posljednjim izborima u BiH, politička komunikacija u BiH ušla je u epohu interneta.
Akutna potreba za tematiziranjem problema slobode medija ne prestaje sa ulaskom u Evropsku uniju.
Digitalna BiH: Kada, zašto, kako?

Da li zaista kasnimo u uvođenju „digitalnog sna“? U čemu i u odnosu na šta/koga? A nužno slijedi i pitanje: Ko to kasni?

Pages