Magazin: Medijska politika regulativa

Centralna tema kojom se autor bavi jest uloga medijskog diskursa u etničkim sukobima. Ispituju se načini na koje je diskurs utjecao na određeni konflikt i kako je taj konflikt utjecao na njega.
Istaživanje je fokusirano na referendum o nezavisnosti BiH 1992. godine, potpisivanje dejtonskog sporazuma 1995. godine i na raspravu oko ustavnih amandmana iz 2006. godine.
Analiza diskursa štampe u Hrvatskoj i Srbiji tokom rata u Hrvatskoj predstavlja treći tekst koji objavljujemo iz zbornika „Intima javnosti“.
Objavljujemo drugi tekst iz zbornika „Intima javnosti“ pod naslovom „Semantika ćutanja, nasilje i društveno pamćenje: intima hrvatske i srpske politike“.
Tekst koji donosimo objavljen je u zborniku „Intima javnosti“ koji je uredila Gordana Đerić a objavila beogradska izdavačka kuća „Fabrika knjiga“. Knjiga predstavlja jedan od rezultata projekta „Spinning out of Control: Rhetoric and violent conflict. Representation of „self“ – „other“ in the Yugoslav successor states“ koji realiziraju Univerzitet iz Osla, Medicentar Sarajevo i Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda.

Pages