Magazin: Medijska politika regulativa

Krećući od modela podjele vlasti Lijpharta i Horowitza, S.B.Hrvatin i M.Thompson analiziraju problem javnih servisa u multietničkim društvima na primjerima Belgije, BiH, Makedonije i Švicarske.
Kemal Kurspahić: “Zločin u 19:30”

Ovu knjigu dugogodišnjeg novinara i urednika - briljantnu analizu uloge medija u bivšoj Jugoslaviji i podsticanju rata - MediacentarOnline nudi besplatno u PDF-u.

Analize medijskog vlasništva u postsocijalističkim državama JI Evrope ukazuju na problem političke instrumentalizacije i s tim povezanog onemogućavanja profesionalnog rada medija i novinara.
Rezultati istraživanja “Radni odnosi i mediji”, koje je sproveo Mediacentar u saradnji sa Centrom za nezavisno novinarstvo iz Moldavije, pokazuju da postoji kontinuirana praksa kršenja radnih prava novinara u BiH.
MEDIACENTAR Sarajevo i SEENPM su objavili rezultate regionalnog istraživanja o ulozi i razvoju javnih tv servisa u digitalnom dobu. Analizirane su mogućnosti i strategije u pet zemalja jugoistočne Evrope, te identificirana sredstva i aktivnosti koja su potrebna kako bi se omogućio kontinuiran razvoj javnih medija u digitalnom okruženju. Rezultati istraživanja su dostupni online.

Pages