Otvoreni podaci za slobodno novinarstvo

Otvoreni podaci za slobodno novinarstvo

Otvoreni podaci za slobodno novinarstvo

Javni organi i proaktivno objavljivanje informacija u BiH

U Bosni i Hercegovini ne postoje jasni standardi u oblasti proaktivne transparentnosti.

Kako verificirati izvor i njihov sadržaj?

Koraci za uspješan proces verifikacije korisničkog sadržaja.

Proaktivna dimenzija prava na pristup informacijama

Analiza ukazuje na neophodnost zakonskog utvrđivanja minimuma standarda koji se odnose na sadržaj i kvalitet objave informacija od javnog značaja.

Tradicionalni mediji su izgubili kredibilitet

Grčki novinar Kostas Kallergis pokretač je bloga na kome analizira ekonomsku krizu i njene posljedice.

Nevidljivi poduzetnik

Prije ili kasnije, oni koji vode multimilionske kompanije suoče se s dilemom da li da uđu u mutni svijet polulegalnih praksi i nestanu iz očiju javnosti. Ako to i učine, uvijek postoji način da ponešto saznamo o njihovim firmama koristeći podatke dostupne javnosti.

Srđan Rajcevic

"Pridržavanjem principa 'moja nadležnost – moja odgovornost' može se dostići cilj, a to je transparentnost i efikasnost u radu upravnih organa kroz sveopštu informatizaciju".

Otvoreni podaci u službi javnog interesa

Otvoreni pristup podacima osnova je transparentnosti u digitalnom dobu.

Uhapšena jer je radila svoj posao

Kako se vlast u Azerbejdžanu obračunava sa novinarima.

Enkripcija elektronske pošte za novinare

Programi koje novinari mogu koristiti kako bi zaštitili svoje izvore i podatke.

Kod nas je žuta štampa mainstream

Intervju sa Darkom Chekerovskim, jednim od osnivača stranice Balkon3.

Mogućnosti upotrebe i vizualizacije podataka

Konferencija je imala za cilj da kroz panel diskusije doprinese javnom dijalogu na temu prezentacije i upotrebe podataka sa popisa.

BBC video

Video vodič za pretraživanje podataka o kompanijama i organizacijama na internetu.

Prijetnje smrću kao oblik pritiska

Za jednog novinara nema ništa gore nego biti odsječen od vlastite javnosti.

Dobili ste dokumente: Šta sad?

Vodič Jonathana Straya za pretvaranje dokumenata u podatke koje možete koristiti.

Tražite izvore, vršite provjere i držite korak s tehnologijom

Koraci koje poduzima redakcija BBC-a pri provjeravanju korisničkog sadržaja.

Cijena digitalne tišine u Turskoj: 40 miliona eura

U periodu 2007 - 2014. u Turskoj je blokiran pristup za 48.000 sajtova.

ZOSPI: Kako doći do informacija?

Vizaulizacija pruža uvid u proces na osnovu kojeg se dolazi do informacija kojima raspolažu javni organi.

[INFOGRAFIKA] Žalbe na pisanje bh. medija

Vizuelni prikaz žalbi na pisanje medija koje je Vijeće za štampu zaprimilo u periodu od 2010 - 2014. godine.

Uključivanje zajednice (crowdsourcing) i istraživačko novinarstvo s otvorenim podacima

Primjeri kad redakcije uključuju zajednicu u postupak pripreme priča.

Treba pronaći model za finansiranje dobrih novinara

Britanski novinar Neil Arun za MCOnline govori o novinarstvu u različtim dijelovima svijeta u kojima je radio.

Umjesto transparentnosti i otvorenosti - sve dublja tajnovitost

Sjedinjene Američke Države se ponose snažnom zaštitom slobode izražavanja koju propisuje Prvi amandman i dugom tradicijom snažne i slobodne štampe. Ali to ne znači da danas u ovoj moćnoj naciji nisu prisutne brojne prijetnje po slobodan tok informacija.

Život na točkovima radi novinarstva

Elena Stancu je freelance novinarka iz Rumunije koja piše o nasilju u porodici, trgovini ljudima, životu unutar zatvora i diskriminaciji manjina.

Darbshire: Ako se nema šta sakriti, zašto informacije nisu javne?

Intervju sa Helen Darbishire, izvršnom direktoricom Access Info Europe.

BiH se treba držati pravila koje postavlja Partnerstvo za otvorenu vlast

Intervju sa Dubravkom Bevandić, voditeljicom Službe za za zaštitu prava na pristup informacijama Republike Hrvatske.

Fakat data blog: Brojevi ne lažu

Bosanskohercegovački blog posvećen pričanju priča na drugačiji način.

DijalogBiH2.0: Promocija otvorenog pristupa politici

Platforma je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti na prostoru BiH.

Teško je novinaru koji se boji biti slobodan

Novinar 24sata govori o izvještavanju u nepredviđenim situacijama, novostima koje je uvela njegova redakcija u komunikaciji s čitaocima i pristupu informacijama u Hrvatskoj.

Proaktivna transparentnost javnih organa u BiH

Konferencija "Proaktivna transparentnost javnih organa u BiH" tematizirala je ključne elemente proaktivnog objavljivanja informacija, uključujući konceptualno i pravno utemeljenje, standarde i trendove u svijetu i zemljama regije.

Proaktivna transparentnost u Bosni i Hercegovini: stanje i perspektive u svjetlu međunarodnih standarda i komparativnih rješenja

Studija analizira način na koji je proaktivno objavljivanje informacija regulirano u BiH.

Najgore je što su mediji postali instrumenti centara moći

Intervju sa Aleksandrom Đorđevićem, novinarom BIRN-a koji se specijalizovao za praćenje javnih finansija i data novinarstvo.

Bosna i Hercegovina se pridružila Partnerstvu za otvorenu vlast

BiH je 65. zemlja koja se pridružila ovoj inicijativi.

Tužbe za sramoćenje otvaraju prostor za lov na novinare

Novinar H-Altera o teškoćama dolaska do zvaničnih dokumenata.

Data+Design: besplatna publikacija o vizualizaciji podataka

Više od 50 volontera iz 14 zemalja radilo je na besplatnoj elektronskoj publikaciji koja rad sa podacima i vizualizaciju podataka objašnjava laicima.

Radiosarajevo: Infografike bazirane na otvorenim podacima

Portal Radiosarajevo.ba pokrenuo je sekciju INFOGRAFIKE.

Dostupnost informacija na službenim web-prezentacijama javnih organa BiH

Istraživanje je rađeno na uzorku od 66 službenih web-prezentacija javnih organa BiH.

Budžeti u BiH: Puki zbir nesuvislih brojki ili transparentan prikaz trošenja?

Netransparentnost budžeta omogućava nenamjensko trošenje javnih sredstava i omogućava brojne zloupotrebe.

mapa ljudskih prava

Mapa sadrži 20 infografika koje obuhvataju određene oblasti ljudskih prava sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Svjetski i lokalni standardi: Kriteriji i pravila otvorenih javnih podataka

Otvorena vlast i pojam otvorenih podataka popularna je tematika u posljednjih nekoliko godina.

HND: Istraživanje odnosa vladinih i državnih tijela prema novinarima

Istraživanje je pokazalo da su za novinarska pitanja najzatvorenija državna tijela sa najvećom koncentracijom političke i finansijske moći.

MojOdbornik: Poboljšanje komunikacije između građana i lokalnih vlasti

Platforma Moj odbornik nastala je u želji da se poboljša komunikacija između građana i njihovih izabranih predstavnika u lokalnim parlamentima.

Sve dok je poverenik antikorupcijski organ, nešto u sistemu ne štima

Intervju sa Rodoljubom Šabićem, povjerenikom za informacije od javnog značaja Srbije.

Proaktivna transparentnost u BiH: Od kakofonije ka harmonizaciji

Zakone o slobodi pristupa informacijama u BiH potrebno je unaprijediti tako da, po uzoru na druge zemlje, propisuju obavezu institucija vlasti da proaktivno objavljuju informacije koje posjeduju.

Kaskanje za trendom proaktivne transparentnosti

Bosna i Hercegovina kao eventualna članica mogla bi crpiti iskustva zemalja koje su bile pioniri u otvaranju podataka.

Otvorena vlast nisu samo otvoreni podaci

Na današnjoj sesiji održanoj u okviru konferencije Point 3.0 raspravljano je o inicijativama za otvorenu vlast i značaju otvorenih podataka za medije i političku odgovornost.

Mapa za prijavu i praćenje elementarnih nepogoda u BiH

Interaktivna mapa o elementarnoj nepogodi koja je pogodila BiH.

Mapa nasilja nad LGBT osobama

Ususret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, na portalu Diskiminacija.ba objavljena je mapa slučajeva nasilja počinjenih nad LGBT osobama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Globalna perspektiva o evoluciji otvorenih podataka

Kako vlasti na globalnoj razini objavljuju informacije u svojem posjedu?

Insajder: Imamo odgovornost prema ljudima koji nas gledaju

Hapšenja i promjene zakona nakon emitovanja Insajdera.

CCI: Efikasnost službenih web stranica BiH institucija

Svrha analize jeste da se prikaže koliko je potencijal web stranica iskorišten u Bosni i Hercegovini.

Sva su vrata zatvorena za novinare koji kritikuju Vladu

Nagrađivana istraživačka novinarka iz Makedonije govori o stanju medija u svojoj zemlji.

Kako sam istraživala slučaj bivšeg brokera Credit Swissa osuđenog na 4 godine zatvora

Bugarska istraživačka novinarka objašnjava kako koristi javno dostupne podatke u svom radu.

Informacije jesu javne ali je one „škakljive“ teško dobiti

Jelena Berković iz hrvatske organizacije GONG govori o pristupu javnim podacima u toj zemlji.

Zgaga: kako smo otkrili trgovinu oružjem

Slovenački novinar objašnjava kako je analizom podataka nastala knjiga o trgovini oružjem.

Da li su otvoreni podaci dovoljni?

O novonastaloj popularnosti data novinarstva i otvorenih podataka i posljedicama za novinarstvo.

PravoDaZnam: Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

Stranica je kreirana kako bi se građanima/kama BiH omogućilo lakše ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama.

CIN: U BiH ne postoji potpuna sloboda pristupa informacijama

Jedna od naših misija je da institucije naviknemo da trebaju davati informacije.

Paul Radu: Morate kombinovati istraživačko novinarstvo sa tehnologijom

Važno je imati podatke u otvorenim formatima - to je savršeno, svi to žele.

#VladaDvaNula: Najvažnija je dvosmjerna komunikacija

O transparentnosti i jačanju dijaloga između vlade i civilnog društva.

Priručnik za data novinarstvo

Mediacentar Sarajevo je objavio bhs verziju EJC-ovog priručnika za data novinarstvo.

Deklaracija o otvorenoj vlasti

Partnerstvo za otvorenu vlast je inicijativa koja za cilj ima povećanje transparentnosti rada tijela javne vlasti.

Studija sistema nacionalnog integriteta

Studija Transparency Internationala daje procjenu trenutnog stanja države, njene političke volje, te uloge civilnog društva za potrebne relevantne reforme.

Baze podataka Centra za istraživačko novinarstvo

Podaci od javne važnosti kompletirani u bazu otvorenu za pretraživanje i preuzimanje.

Interaktivi prikaz procesuiranih ratnih zločina

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je interaktivnu mapu sa informacijama o procesuiranim predmetima ratnih zločina tokom proteklih deset godina.

Pristup informacijama: razlika između teorije i prakse

U Beogradu je 6. februara predstavljena publikacija „Slobodan pristup informacijama od javnog značaja: teorija i praksa“.

Cvjetićanin: Podaci koje koristimo su otvoreni i dostupni svima

"Imamo više pozitivnih nego negativnih iskustava u pogledu dobijanja traženih informacija od institucija."

Istinomjer: Ispunjene ili ne izjave aktera vlasti

Fokus ove plaforme je na promociji odgovornosti političkih partija koje učestvuju u izvršnoj vlasti.

Žurnal nudi dokazni materijal o uzročnicima demonstracija

"Nadamo se da će i u ovom slučaju pravda pobijediti i da će stvarni uzročnici nasilnih demonstracija konačno biti procesuirani."

CINS: Online baza dokumenata "Ljudi od javnog interesa"

Online baza dokumenata o kriminalnim grupama u Srbiji.

Paul Radu: Otvoreni podaci za istraživačko novinarstvo

Nekada je potrebno samo da pregledate nekoliko otvorenih baza podataka kako biste došli do odgovora.

Gdje potražiti podatke za vaše vizualno pričanje priča?

Efikasni data timovi su mali, ali postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir. Prva je: ko šta radi?

Zašto data novinari trebaju što češće isprobavati nove alate i na šta trebaju obratiti pažnju pri njihovom korištenju.

Kako ovi statični i interaktivni grafički prikazi postaju i novi komunikacijski alati u odnosima sa javnošću.

Svaki novinar može i treba da bude data novinar jer su podaci ona naizgled nevidljiva vrednost skoro svake priče bazirane na činjenicama.

Boris Benko, grafički dizajner s 15-godišnjim iskustvom u dizajnu infografika i vizualizacija podataka.

Sebe definiše kao informacijskog arhitektu. Obučava novinare vešinama data novinarstva.

Trener iz KDMC centra Univerziteta u Berkeleyu govori o važnosti lokalnog fokusa web novinara.

Ekspert za podatke u Knight Digital Media Centru o mogućnostima data novinarstva.

Na samo 11 strana priručnik “Statistika za novinare” britanskog Centra za istraživačko novinarstvo pokazuje kako novinari mogu predstavljaju statističke podatke na ispravan način izbegavajući uobičajene greške.

O data novinarstvu danas za Media.ba govori predavač na dva britanska univerziteta, autor popularnog Online Journalism Blog-a i više knjiga namenjenih novinarima.

„Novinari koji mogu da pokažu da vladaju vizualnim, tekstualnim i formama priče koje počivaju na podacima biće lideri sledeće generacije vrhunskih urednika.“

Počev od samih osnova korišćenja Excela, autorke nas vode korak po korak kroz kratke ilustrovane lekcije koje se bave upravo onim radnjama u Excelu koje su potrebne baš novinarima.

Datawrapper smanjuje vreme potrebno da se napravi i embeduje jednostavan grafikon sa sata na minute.

Guardian Data Store nudi izbor setova podataka na različite teme od javnog interesa, ali i alate kojima se ti podaci mogu analizirati, kao i prikaze vizualizacija tih podataka.

Tableau Public je besplatan servis za pravljenje vizualizacija podataka i njihovo objavljivanje na Webu, bez potrebe za programerskim znanjem.

Haris Ališić, analitičar novih medija na portalu Al Jazeera Balkans koji nudi zanimljive vizualizacije novinarskih priča.

Excel, SQL-u, alati za „čišćenje“ podataka, alati za vizualizaciju i softveri za mapiranje podataka.

U drugom delu članka govorimo o programskim jezicima, alatima za programiranje za Web, programima za uređivanje koda, alatima za kontrolu revizija na dokumentima, kao i alatima za analizu dokumenata.

Da li da počnete sa učenjem nekog programskog jezika? Kojeg? Da li je OK ako vam je znanje statistike zarđalo ili nepostojeće? Šta treba da znate o mapiranju? Dajemo pet saveta koji treba da vas navedu na razmišljanje.

Iznimno zanimljiv pregled najatraktivnijh alata za vizualizaciju podataka.

www.investigativedashboard.org je mjesto gdje novinari istraživači imaju pristup bazama podataka o kompanijama širom sveta, kao i softverima za analizu podataka.

Open Spending sajt omogućuje kreiranje sopstvene vizualizacije budžetskih podataka unošenjem podataka, kao i da pregleda podatke o javnim finansijama koje su unijeli drugi.

Dobra vest za novinare početnike u data novinarstvu je besplatan online priručnik za korišćenje spreadsheeta, namenjen novinarima, koji je objavio Knight Digital Media Center pri Univerzitetu Kalifornije Berkli.

Pregled novih načina za vizualnu prezentaciju podataka i apstraktnih koncepata: kroz infografike i vizualizacije podataka.

Direktori vaše firme žele da znaju da li se njihov novac mudro troši. Zbog toga treba znati kako izmjeriti dobit od ulaganja u projekte data novinarstva.

U ovom članku nudimo savete za novinare koji žele da koriste Excel, ali imaju malo iskustva s njim.

Preko wikija forjournalists.com novinari mogu da razmenjuju kod, tutorijale i druge informacije, pogotovo u vezi sa data novinarstvom.

Intervju s Borisom Ličinom Borjom - urednikom časopisa Plan B koji koristi infografike.

Tri načina na koja se crowdsourcing može efikasno koristiti u redakciji, od lakšeg ka složenijem.

Ključni problem za sve medije u svijetu je gubitak ekskluzivnosti u kombinaciji s demokratizacijom tehnologije izdavaštva. Mogu li podaci pomoći?

Data novinarstvo je kao punk muzika, svako se može njime baviti. Potrebno vam je malo za početak, ali je važno donijeti prave odluke pravilnim redosljedom.

DocumentCloud je katalog dokumenata koji su primarni izvori informacija i alat za dodavanje beleški, organizaciju ovih dokumenata i njihovo objavljivanje na Webu.

Za 'data novinare', koji svoj rad temelje na statističkoj obradi podataka, postoje mnoge odlične upute online. Međutim, štampana knjiga je možda najbolji način sticanja prvih vještina, naročito za početnike.

Sofver otvorenog koda „Overview“ pomaže novinarima da nađu priče u velikim količinama dokumenata uz pomoć vizualnog predstavljanja veza među njima.

Na sajtu ManyEyes možete da napravite grafičku prezentaciju podataka – bilo onih koje je neko već uploadovao na sajt ili onih koje ćete na sajt postaviti sami, pod uslovom da se registrujete.

Guardianov vodič kroz 10 tačaka data novinarstva i promjene kroz koje ono prolazi.

“Najveća vrednost slike je kada nas natera da primetimo nešto što nikada nismo očekivali da ćemo videti”, autor sajta FlowingData je vrednost infografike najbolje sažeo ovim citatom.

Prvih pet koraka za formiranje uloge data novinara.

Sajt za medijske profesionalce MediaHelpingMedia.org priredio je kolekciju resursa na temu korišćenja podataka u novinarstvu.

10 stvari o vizualizaciji podataka koje možete naučiti od NYT-a

Zašto New York Times ima najbolje infografike na svijetu?

Besplatni softver BuzzData omogućava da napravite sopstvenu svojevrsnu centralu za podatke.

Sajt Stanford Univerziteta domaćin je video-izveštaju o vizualizaciji podataka kao narativnom mediju.

Iako niste učestvovali na međunarodnom konkursu za najbolje data novinarstvo koji je zatvoren aprila 2012, svakako vredi pogledati radove dobitnika.

Na adresi datadrivenjournalism.net nalazi se sajt posvećen novinarstvu zasnovanom na obradi podataka (data driven journalism). 

Na webu se od jula 2012. može kupiti knjiga Paula Bradshawa ‘Scraping for Journalists’ koja doprinosi veštinama tzv. data driven novinarstva, tojest veštinama novinara da prikupljaju i obrađuju velike količine podataka na razne teme.

Miso Projekat skup je open source alata za brže i jednostavnije kreiranje interaktivnih vizualizacija podataka.